WE VERWACHTEN JE ELKE DAG OP SCHOOL:

        Van 08.45 u. tot 11.55 u.

     Van 13.15 u. tot 16.00 u.

 

        Op woensdag eindigen de lessen om 11.30 u.      

 

        Op vrijdag eindigen de lessen om 15.10 u.

 

      ELKE DAG OP TIJD OP SCHOOL:

 

 

      DAT MOET KUNNEN !

  

 

AFWEZIGHEID OP SCHOOL.

De wet voorziet dat alle kinderen vanaf het schooljaar waarin ze 6 jaar worden leerplichtig zijn en dus lessen moeten volgen.

 

Door het Vlaams Ministerie van Onderwijs wordt de controle over de aanwezigheid van de leerplichtige kinderen op school strenger en nauwkeuriger opgevolgd. Ouders die zich niet aan de betrokken reglementering houden kunnen hiervoor sancties oplopen.

 

Wat moet u weten ?

 Deze schikkingen gelden enkel voor de leerplichtige kinderen.

 Als school verzoeken wij u om elke afwezigheid van uw kind telefonisch of per e-mail te melden.

 

 

Keuze levensbeschouwelijke vakken

  

 

Bij ons op school heb je de keuze tussen levensbeschouwelijke vakken zoals kathlieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, ...De nieuw ingeschreven leerlingen en de kinderen van het eerste leerjaar dienen een keuzeformulier in te vullen i.v.m. de keuze tussen één van de erkende godsdiensten of zedenleer.

 

Alle andere leerlingen kunnen hun vroeger gemaakte keuze wijzigen tot 8 september. Een formulier kan hiervoor op school verkregen worden.

 

Na 8 september kunnen geen wijzigingen meer aanvaard worden.

  

  

BUSVERVOER

  

Kinderen van beide afdelingenkunnen gebruik maken van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer.

Info i.v.m. uurregeling, opstapplaatsen en de kostprijs kunnen via de directie bekomen worden.

  

DE OUDERRAAD.

De ouderraad van onze school is zeer actief en dynamisch!

De ouderraad ondersteunt de school:

 

-      bij o.m. het bevorderen van de belangen van de school. Ze helpen mee om aan de school de nodige uitstraling te geven. vb: aankoop speeltuigen, zitbanken voor de speelplaats,...

 

-      bij het positief benaderen van de betrekkingen tussen de ouders, de leerlingen en het schoolteam;

 

-      bij het bijeenbrengen van de nodige financiële middelen om zo de werking van de school nog extra te kunnen ondersteunen.vb: tussenkomst bij uitstappen, ...

  

Toont u interesse voor de werking van de ouderraad, wend u dan in volle vertrouwen tot de voorzitter: Tineke Wittebolle.