Contact
Gemeenteschool 't Lombartje
Schoolstraat 37 8434 Lombardsijde
Tel:058 23 56 43
Mail: lombartje@middelkerke.be

Schoolreglement

In dit schoolreglement staan alle wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, ouders en de school beschreven. Deze afspraken moeten de school, de kinderen en de ouders naleven.

Schoolreglement

Klasblogs