Speciale leerbegeleiding: Zorg en GOK

 

Net zoals in de kleuterafdeling wordt uw kind geobserveerd en getoetst.

Ieder kind heeft zijn eigen tempo om bepaalde doelstellingen te bereiken.

De zorgcoördinator helpt de klasleerkrachten en staat hen ook bij. Als leerkrachten met vragen zitten over een bepaald leerprobleem en over de specifieke begeleiding hierbij, dan staat de zorgcoördinator hen bij, alsook het CLB. Deze mensen reiken het materiaal aan die de leerkrachten kunnen gebruiken en legt de nodige contacten met specifieke instanties.

 

De begeleiding van de GOK (gelijke onderwijskansen) gebeurt in de klas.

 

De zorgleerkracht komt in de klas en begeleidt 1 of meerdere leerlingen. Soms werken we omgekeerd en begeleidt de klasleerkracht een leerling.

Dan neemt de zorgleerkracht de rest van de klas over. Op die manier krijgt het kind individueel onderwijs en kunnen tekorten snel en efficiënt aangepakt worden.

Ook voor kinderen met nood aan extra uitdagingen : verdieping heeft de zorgleerkracht aangepast materiaal ter beschikking.