Samen op stap, een gevoel van samenhorigheid

 

Daguitstap

Wij trekken er vaak op uit met de leerlingen voor een halve of een volledige dag. Bezoeken aan musea, natuurdomeinen, bedrijven… komen aan bod. De bussen waarmee wij ons verplaatsen worden niet aangerekend aan de ouders, deze verplaatsingen zijn dus volledig gratis. Wij vragen wel een bijdrage voor de ingangsgelden, maar steeds komt de vriendenkring voor een groot deel tussen in deze kost. Op deze manier maakt uw kind regelmatig educatieve en amusante uitstapjes, maar weegt dit voor u niet zwaar door in uw portemonnee.

 

 Bosklassen / sportklassen / plattelandsklassen…

Jaarlijks trekken alle klassen er enkele dagen op uit. Wij werken met een tweejaarlijks programma.

 1e graad: plattelandsklassen (3 dagen) of sportklassen (2 dagen)

 2e graad: plattelandsklassen (3 dagen) of sportklassen (4 dagen)

 3e graad: bosklassen (5 dagen) of sportklassen (5 dagen)

 

Om deze meerdaagse uitstappen te financieren krijgen wij ruime bijdrages van het Gemeentebestuur Middelkerke en van de vriendenkring van de school. Zij betalen 1/3 van het totale bedrag. 2/3 van de prijs wordt aan de ouders gevraagd.

Betalingen kunnen gespreid worden.