Rapportering

 

Gedurende het schooljaar krijgt uw kind 5 tussentijdse evaluaties.

Dit gebeurt aan de hand van toetsen. Uw kind krijgt dan een rapport mee waarbij de leerkracht toelicht hoe de leerling presteerde.

 

Er is 2 maal in het schooljaar een proefwerkenperiodeDan volgt ook een oudercontact.

 

Het spreekt voor zich dat u met vragen of bedenkingen steeds bij ons terecht kan en niet hoeft te wachten tot op de ouderavond.

 

Ons rapport is onlangs in een nieuw kleedje gestopt. Ieder vak is zeer gedetailleerd gequoteerd, alsook de attitudes en het welbevinden wat u meteen een overzicht geeft van de totale ontwikkeling van uw kind.

 

Net zoals bij de kleuters streven wij er ook naar dat bepaalde attitudes (zelfredzaamheid, beleefdheid, orde, stiptheid‚Ķ) nagestreefd worden.

Ook hiervan ontvangt uw kind een rapport.