Onze leermethodes: mee met hun tijd

 

Nieuwe methode taal

In alle klassen werd de methode voor taal vernieuwd. Wij werken momenteel met het allernieuwste materiaal op de onderwijsmarkt. De leerlingen van het eerste leerjaar leren hun woordjes met ‘Mol en beer’. De opvolgmethode van ‘Mol en beer‘ heet ‘Kameleon’ en wordt gebruikt in de hogere klassen.

De methode ‘Kameleon’ staat garant voor gedifferentieerd taalonderwijs. In deze methode komen alle onderdelen van taal frequent aan bod, zodat de leerlingen gegarandeerd alle eindtermen zullen bereiken.

De leerlingen werken in hun werkboeken en scheurblokken, maar lezen ook in hun kijk- en leesboek en halen heel wat informatie uit het Alfabeestje. Op de bijhorende website kan de leerstof verder ingeoefend worden.

 

Nieuwe methode wiskunde

Recentelijk wijzigden alle leerjaren ook hun methode wiskunde, want vanaf nu werken we met ‘Kompas’. Op deze manier kunnen wij uw kind met aantrekkelijk en stimulerend materiaal het beste wiskundeonderwijs aanbieden.

Het domein wiskunde omvat verschillende onderdelen, waaronder getallenkennis, hoofdrekenen, cijferen, meetkunde, metend rekenen en toepassingen.

De gebruikte symbolen om de verschillende werkvormen aan te duiden zijn dezelfde als in de taalmethode; zo kunnen de leerlingen vlot aan de slag.

Ook bij de wiskundemethode zijn er verschillende inoefenmogelijkheden voorzien: een scheurblok, kopieerbladen, oefeningen op de website, ...

 

 

WO of Wereldoriëntatie

Lang geleden kregen de leerlingen aardrijkskunde, geschiedenis, verkeersles of natuurkunde voorgeschoteld.

Tegenwoordig vallen al deze onderdelen onder het vak ‘Wereldoriëntatie’. Sinds kort werken alle leerjaren met de splinternieuwe methode ‘Mundo’. Deze methode heeft prachtige handboeken, volledig in kleur.

Ook de werkboeken van de leerlingen zijn enorm aantrekkelijk door de interessante verhalen en oefeningen, uiteraard ook in kleurendruk.

De leerlingen krijgen verschillende thema’s aangeboden, met telkens een ander onderdeel in de kijker. Onder andere de thema’s geomundo, biomundo, viamundo, histomundo… komen aan bod.